template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning

JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning

Vill du ha någon som sköter hela kontoret åt dig? Eller kanske någon som tar hand om ditt pappersarbete? Det kan också vara så att du behöver kontinuerlig hjälp med bokföring och redovisning. JaLiWi Redovisningsbyrå kan också hjälpa till med att kontrollera bokföringen, och/eller gör bokslut och deklaration.

JaLiWi Redovisningsbyrå kan arbeta från någon eller några timmar i månaden upp till halvtid. Högst tillfälligt eller under längre period. Antingen på plats hos dig (på den ort du bor, t.ex. Jönköping, Växjö, Ljungby) eller på kontoret i Lagan (Ljungby Kommun).

Bor du längre ifrån åker vi och träffar dig om det är bästa lösningen. När vi kommit överrens skickas filer eller vanlig post emellan oss och vi möts någon eller några gånger om året.

Oavsett var du bor eller hur länge du varit igång med din verksamhet finns två bra erbjudanden du bör kolla på. Dels ett som gäller dig som håller på att  starta upp verksamheten eller nyss har gjort det (för mindre än 6 månader sedan), läs på fliken Erbjudande 1. För dig som varit igång längre finns också ett erbjudande. Läs om detta på flik Erbjudande 2.

Dessutom erbjuder JaLiWi Redovisningsbyrå en Nöjd-kund-garanti, allt för du som kund ska känna dig trygg när du prövar vad JaLiWi UK Filial kan göra för dig. Läs om garantin och vad den  innebär på fliken Nöjd-kund garanti.

Hör av dig via mobil 07611 70225 eller mail info.jaliwi@liwikontor.se så kan vi bestämma ett förutsättningslöst möte.

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se